UJO s.r.o.
Lehota 78 (pri Kultúrnom dome), 951 36 Lehota pri Nitre
Telefón: 0903 835 875, E-mail: obchod@ujo-sro.sk
Obchodný register okresného súdu Nitra Oddiel s.r.o., Vložka č. 36724